Vad kostar barnens idrott?
En undersökning av Riksidrottsförbundet visar att det blir allt dyrare för barn att idrotta. ”Delvis blir idrottandet en klassfråga” säger en representant från lånebolaget Consector. ”Tendensen är att det blir ännu dyrare” kommenterar Riksidrottsförbundet.

 

Benskydd, hjälm, träningströja, klubba…. Listan kan göras lång på träningssaker som behöver köpas in till barnens träning. Lägg därtill årsavgift och eventuell kostnad för att åka till de olika aktiviteterna så blir kostnaden riktigt stor. I alla fall inom vissa sporter.

 

År 2003 genomförde Riksidrottsförbundet en underökning kring vad det kostar för pojkar och tjejer att utföra de 10 vanligaste idrotterna i Sverige.  En liknande undersökning genomfördes sedan 2009 och det var då en tydlig trend som man kunde se.

”Tendensen är att det bli dyrare att idrotta och det finns ingen anledning att tro att det skulle  ändrats om undersökningen genomfördes idag” sa verksamhetschefen på Riksidrottsförbundet ett par år efter att undersökningen genomfördes.

 

Den enda idrotten som inte hade blivit dyrare mellan dessa mätperioder var simning. I övrigt hade alla blivit dyrare och högst upp på listan låg fortfarande ishockey och ridsport. Dessa två är överlägset dyrast och har så varit under många år. Glappet ner till kommande sporter är stort.

 

Det som avgör kostnaden är inte bara utrustning utan även hur hög årsavgift idrotten har, tävlingsintensitet och var i landet man bor. Avgifterna är högre i städerna, men transportkostnaderna dyrare på landsbygden.

 

En tydlig orsak till de högre kostnaderna är personalkostnader. Det ställs högre krav på barnidrotten vilket gör att allt fler klubbar behöver anställa personal. Kostnader som sedan hamnar på de som utför idrotten.

 

Så får du råd

Även om det kostar mycket att idrotta så kan man som förälder påverka stora delar av dessa kostnader.

  • Blir medlem och engagerad

Genom att gå med i klubben och engagera sig i verksamheten kan man även påverka dess ekonomiska beslut – som påverkar avgifter m.m.

  • Köp begagnat

Utrustning ska alltid vara ändamålsenlig och säker. Men kvalité behöver inte kosta jättemycket. Köp på utförsäljningstillfällen, gå på klädbytardagar osv. Välj även vilken utrustning som du vill fokusera och bestäm vad som behöver köpas in nytt – och vad som kan köpas begagnat.

Att sälja gammal utrustning via Blocket m.m. är också en väg att finansiera de nya inköpen.

  • Delbetalning?

Delbetalning erbjuds både av gym, vissa idrottsföreningar och sportbutiker. Det kan vara ett sätt att dela upp den större summan. Men var uppmärksam på vilka avgifter som tillkommer. Trots att det uppges vara räntefritt så kan det kosta en hel del med aviavgifter och uppläggningsavgift.

  • Spara och planera

Att barnen växer är inte något nytt. De kommer att växa ur skridskor och annat som kostar en del att köpa in. Lägg undan pengar varje månad till ett sparkonto så blir det lättare att göra de större inköpen när de kommer.

 

 

De dyraste sporterna

Ishockey – Cirka 11 000 kr per år

Ridsport – Cirka 10 500 kr per år

Tennis – Cirka 5 000 kr per år

 

Av de tio jämförda idrotterna var gymnastik billigast med en kostnad på ca 2 400 kr.