Vad gäller för privat sjukgymnastik?
Om du känner behov av att komma i kontakt med sjukgymnast har du alltid möjligheten att själv välja vilken aktör du vill gå till. En del sjukgymnaster är mycket breda gällande kunskap och kompetens. Andra har specialiserat sig på en viss del av kroppen eller en viss sorts skador, ex. idrottsskador. I val av sjukgymnast bör man alltså se på deras kompetens utifrån det behov man har.
Ena alternativet är att ringa en privat aktör själv och boka en tid. Det andra alternativet är att få remiss från sin läkare. I detta fall går det oftast att välja vilken sjukgymnast man vill gå till och få remissen skriven till denna.
Det man däremot alltid bör kontrollera är att sjukgymnasten ingår i utbudet av aktörer som får anlitas inom den vårdkedja som finns i gällande landsting. Om remiss skrivs behöver man aldrig vara orolig för detta då läkarna har kontroll på var man får sända patienterna.
Kan man söka sjukgymnast i annat landsting?
Ja, det går att söka vård i annat landsting. Däremot är det landstinget man är skriven hos som sätter vilka regler som gäller. Någon vårdgaranti finns inte heller om vård söks i annat landsting. I första hand bör man alltså söka vård inom sitt eget landsting.
Vad kostar det?
Oavsett vilken sjukgymnast som man besöker ska kostnaden vara relativt lika. Hur hög avgiften är varierar mellan olika landsting och kommuner. Det bästa är att kontakta gällande landsting och höra vad standardpriset är för ett besök hos en sjukgymnast.
Priset kan även avgöras beroende på var hjälpen ges. En person som är inlagd på sjukhus kan få hjälp av en sjukgymnast men betalar inte extra för detta. En dygnsavgift får betalas för sjukhusvistelsen vilket enligt lag maximalt får vara 100kr.
Det finns även landsting som återbetalar avgiften för besöket hos sjukgymnasten i det fall personen fått vänta över en viss tidsperiod.
Kom även ihåg att avgiften måste betalas även om man inte går på avtalad tid. Det är ytterst sällan man kan slippa att betala vid missad tid.
Om man har en sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsgivare kan man även få tillgång till sjukgymnast vid behov. Hur mycket det då kostar beror på självrisk på försäkringen m.m.
De som kommer från ett annat land inom EU, EES (samt Schweiz) kan få akutvård om de har med sig europeiskt sjukförsäkringskort. Risken finns annars att man får betala hela kostnaden. För personer utanför dessa områden är kostnaden extremt mycket högre då någon reducering av vårdkostnaden inte finns.